Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Kaimynas“, 1

laikraščio „Nauja lietuviška ceitunga“ savaitinis priedas, ėjęs 1896–1914 Tilžėje.

„Kaimynas“, 1. Laikraščio „Nauja lietuviška ceitunga“ savaitinispriedas (Nedėlinė pridėtka), ėjęs 1896–1914 Tilžėje gotiškuoju šriftu. Leido akcinė bendrovė Tėviškė, Otto von Mauderodė. Kaimynas rašė apie lietuvių problemas, kėlė lietuvių atstovavimo Prūsijos landtage klausimus, puoselėjo lietuvybę. Bendradarbiavo Ansas Bruožis, Jonas Jurgelaitis, Kristupas Lekšas, Georgas Sauerweinas, Jonas Vanagaitis, Frydrichas Bajoraitis, Mikelis Hofmanas ir kiti. Redagavo Mikelis Kiošis. Leido priedą Tikras kryžiaus draugas (nuo 1899 II 10). Tai pirmas atvejis lietuvių periodikos istorijoje, kai savaitinis laikraščio priedas Kaimynas reguliariai leido ir savo priedą. Tiražas 3000 egzempliorių.

ŽE