Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas

krikštavardis, populiarus Mažojoje Lietuvoje ir Rytprūsiuose.

Krstupas, krikštavardis. Kilęs iš senovės graikų kalbos žodžių Christos Kristus ir pherein nešti, pernešti. Pažodžiui Kristupas reiškia Kristų nešantis. Religinėje literatūroje Kristupas laikomas šventuoju (nes pernešė Kristų per upę), keliautojų globėju. Kristupo vardas buvo labai populiarus Mažojoje Lietuvoje ir Rytprūsiuose (pvz., Johannas Christophas Cynthius, Christophas Donelaitis, Kristupas Giedraitis, Kristupas Gudaitis, Kristupas Jedinaitis, Kristupas Kropaitis, Kristupas Pretorijus ir kiti). Vilius Kalvaitis mini pavardę Kristupaitis.

Albertas Juška

LE