Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Giedraitis

XIX–XX a. Mažosios Lietuvos spaudos veikėjas.

Giedráitis Kristupas prieš 1870 po 1940, Mažosios Lietuvos spaudos veikėjas. Nuo 1894 pradėjo leidybinį darbą. Tais metais Giedraitis su Martynu Jankumi Bitėnuose išleido S. Pretorijaus pamokslų rinkinį Dvasiška skarbų kamara. Dalis šios knygos tiražo pardavinėta paties Giedraičio Opstainiuose. 1894 išleista Giedraičio į lietuvių kalbą išversta brošiūra Pretorijaus amžiaus bėgis. 1895 M. Jankaus lėšomis išleistos Naujos evangeliškos giesmių knygelės. Paantraštėje nurodyta, kad jos surinktos per Kr. Giedraitį. Giedraitis mokėsi spaustuvininko amato Bitėnų spaustuvėje. 1896 Opstainiuose (Pagėgių aps.) įsteigė spaustuvę. 1897 persikėlė į Klaipėdą, kur perkėlė spaustuvę (Giedraičio spaustuvė). 1900 iš Giedraičio spaustuvę su visomis knygų atsargomis nupirko H. W. Siebertas. Giedraitis pardavė namus ir išsikėlė iš Klaipėdos. Iki 1909 gyveno Užežeriuose (Įsruties aps.). Tais metais pardavė ūkį ir įsigijo du namus su sklypais Įsrutyje, kur buvo ketinęs įkurti naują spaustuvę. Po Pirmojo pasaulinio karo gyveno Gumbinėje. Pažymėtinos Giedraičio išleistos knygos: psalmynas Visokios naujos giesmės (1898), J. Posto pamokslų rinkinys Pono Dievo dūšių vedimai (1899).

L: Kaunas D. lš lietuvių knygos istorijos. V., 1986, p. 61–63; Kaunas D. Mažosios Lietuvos spaustuvės 1524–1940 metais. V., 1987, p. 111, 123.