Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Fabijonas Kalavas

Kalau, Kahlau XVII–XVIII a. liuteronų kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas.

Kãlavas Fabijonas, Kalau, Kahlau 1691 VII 19Žvirgaliuose (Stalupėnų aps.) 1747 VIII 11Verdainėje (Šilutės aps.), liuteronų kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas. Nuo 1709 VI 1 studijavo teologiją Karaliaučiaus universitete. 1718–1723 Juodlaukių parapijos, 1723–1747 Verdainės parapijos kunigas. Vienas iš 1735 Johanno Jacobo Kvnto išleistos Biblijos vertėjų. Heinricho Lysiaus 1719 parengto katekizmo koreguotojas. Pas Kalavą lietuvių kalbos mokėsi Gottfriedas Ostermejeris, kuriam Kalavas padėjo sudaryti giesmyną, išleistą 1780.

Zigmas Zinkevičius

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Kunigo M. Ch. Kahiau portretas Karaliaučiaus Haberbergerio evangelikų bažnyčioje, 1692; vienas iš Kahiau giminės – Fabijonas Kalavas (1691–1747), Juodlaukių ir Verdainės parapijų kunigas, yra nusipelnęs lietuvių raštijai, Biblijos ir giesmių vertėjas / Iš Ulbrich A. knygos „Kunstgeschichte Ostpreußens“. Königsberg, 1932