Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Königliche deutsche Gesellschaft zu Königsberg

Karaliaučiaus karališkoji vokiečių draugija, mokslinė organizacija, veikusi nuo 1741 iki Antrojo pasaulinio karo.

Königliche deutsche Gesellschaft zu Königsberg [Karaliáučiaus karãliškoji vókiečių draugijà], mokslinė organizacija, veikusi nuo 1741 iki Antrojo pasaulinio karo. 1743 draugija gavo patalpas pilyje, t. p. teisę be cenzūros leisti mokslo darbus, kitas privilegijas. Draugija tyrė Prūsijos tautų istoriją, kalbą, literatūrą. Leido mokslo žurnalus Preussisches Archiv (1790–1798), Preussische Provinzial-Blätter (1829–1845), Neu Preussische Provinzial-Blätter (1846–1864), Altpreussische Monatschrift (1864–1922). Karaliaučiaus karališkoji vokiečių draugija turėjo biblioteką (apie 1 tūkst. egz.), kurioje, kaip spėjama, buvo knygų lietuvių ir prūsų kalbomis, t. p. rankraščių, archyvinės medžiagos. Draugijos vadovai ir nariai Frydrichas Kuršaitis, Johannas Quandtas, Georgas Nesselmannas, Gotfrydas Ostermejeris, Martynas Liudvikas Rėza paskelbė lituanistikos ir prūsistikos darbų. 1789 Karaliaučiaus karališkoji vokiečių draugija turėjo 50 narių. Jai priklausė poetas ir Kristijono Donelaičio bičiulis Johannas Gottfriedas Jordanas, Prūsijos žodyno sudarytojas Georgas Hennigas. Iki Lietuvių literatūros draugijos įsteigimo (1879) Karaliaučiaus karališkoji vokiečių draugija buvo lituanistinių tyrinėjimų svarbiausias centras.