Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos krašto lietuvių pirklių draugija

nuo 1922 Klaipėdoje veikusi profesinė draugija.

Klapėdos krãšto lietùvių pirkli draugijà įkurta 1922 Klaipėdoje. Valdybos nariai Martynas Reišys ir Mikelis Šuišelis. Draugija vienijo ir telkė Klaipėdos krašto lietuvius pirklius ir verslininkus. Iki Klaipėdos krašto prijungimo Lietuvos prekybos reikalus tvarkė tik per šią draugiją. Po prijungimo jos veikla ėmė silpnėti. Lietuvos valdžiai vietos verslo sluoksnių oficialiu atstovu pripažinus Klaipėdos krašto pramonės ir prekybos rūmus, lietuviams pirkliams teko mokėti metinius mokesčius ir draugijai, ir rūmams. Draugija ėmė irti, jos veikla apmirė. Susikūrus Lietuvos verslininkų sąjungai, Klaipėdos krašto lietuvių pirklių draugijos veikla atgijo. Apie 1935 ji perorganizuota į Klaipėdos krašto lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų draugiją. 1937 turėjo skyrius Priekulėje, Šilutėje, Pagėgiuose, Viešvilėje ir Smalininkuose. Klaipėdos skyrius turėjo 300 narių. Jame veikė prekybininkų ir pramonininkų, savarankiškų amatininkų, jaunųjų prekybininkų, akademinė (Klaipėdos prekybos instituto studentų) ir knygų sekcijos. Prie draugijos įsteigta amatų mokyklos, vakariniai amatininkų kursai. Draugijos vadovai: J. Meikis, M. Pukis, Gustavas Juozupaitis, A. Rutenbergas ir kiti.

Julius Žukas

Iliustracija: Klaipėdos krašto lietuvių pirklių, pramonininkų ir amatininkų draugijos susiėjimas, apie 1930 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės albumo