Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka

Klaipėdoje nuo 1935 veikianti biblioteka. Didžiausia biblioteka Vakarų Lietuvoje.

Klapėdos apskritiẽs viešóji Ievõs Simonaitýtės bibliotekà, didžiausia biblioteka Vakarų Lietuvoje. 1996 fonduose buvo per 900 000 egz. spaudinių ir kitų dokumentų. 1996 skaityklose bei abonementiniuose skyriuose lankėsi 21 687 žmonės. Veikė šie skyriai: spaudinių apdorojimo bei saugojimo, bendrasis, lituanistikos, periodikos skaityklos, muzikos, vaikų literatūros, bibliografinės informacijos, kraštotyros, metodikos. Kraštotyros kartotekoje sukaupta per 90 000 aprašų, kraštotyros fonde – per 1000 spaudinių apie Klaipėdos miesto, krašto bei Mažosios Lietuvos istoriją ir dabartį. Tarp jų prof. Viliaus Pėteraičio iš Kanados dovanoti Lietuvos pajūrio, Keleivio komplektai bei straipsnių aplankai Mažoji Lietuva išeivių spaudoje 1949–1990. Lituanistikos skaityklos fonduose saugoma per 3000 egz. tarpukario Lietuvos bei išeivijos spaudinių, dalis jų – poetų P. Drevinio, S. Šemerio–Šmerausko archyvų, kalbininko prof. A. Salio asmeninės bibliotekos bei autografuotų knygų kolekcijos. 1967–1990 metais Klaipėdos apskrities viešajai Ievos Simonaitytės bibliotekai priklausė Tomo Mano namelis-skaitykla Nidoje. Pagrindinė dalis (abonementas, bendroji skaitykla, bibliografijos-informacijos bei kraštotyros skyriai) įsikūrusi buvusioje miško pirklio E. Gerlacho neorenesanso stiliaus rezidencijoje, statytoje 1874, kurią 1935 iš našlės M. Gerlach nupirko miesto savivaldybė ir įrengė tuomet vieną moderniausių bibliotekų su metalinėmis lentynomis ir liftu knygoms. Antrasis pasaulinis karas ir okupacijos sunaikino bei išbarstė buvusios Klaipėdos savivaldybės bibliotekos fondus. Atkurta 1950, o 1952 perkelta į šiuos rūmus. 1950–1953 vadinosi Klaipėdos srities biblioteka, 1953 – viešoji, o 1979 pavadinta Ievos Simonaitytės vardu. Nuo 1995 vadinama Klaipėdos apskrities viešąja Ievos Simonaitytės biblioteka. Ji garsėja žodiniais renginiais, skirtais iškilioms Mažosios Lietuvos asmenybėms paminėti. Dar sovietų okupacijos metais čia rengti Mažvydo, Donelaičio, Vydūno, V. Kalvaičio, M. Jankaus, F. Bajoraičio-Paukštelio, D. Kleino, A. ir F. Kuršaičių minėjimai. Biblioteka organizavo ir pirmąsias lietuvininkų konferencijas: Lietuvininkai ir Mažoji Lietuva amžių bėgyje (1989), Lietuvininkų kalba (1990). Nuo 1990 bibliotekoje kasmet vyksta Ievos Simonaitytės skaitymai. Vadovai: Stasys Songinas, nuo 2008 Juozas Šikšnelis, nuo 2019 Laura Juchnevič.

Juozas Sodnelis

Iliustracija: Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos ženklas

Iliustracija: Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos pastatas, 2002 / Iš Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos archyvo