Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Gilija“

Klaipėdos apskrities ir miesto laikraščio „Klaipėda“ priedas.

„Gilijà“, Klaipėdos apskrities ir miesto laikraščio Klaipėda dvisavaitinis Etnografinės Vakarų Lietuvos istorijos ir kultūros priedas, leidžiamas nuo 1996. Rengia žurnalistas Bernardas Aleknavičius. Iki 2000 birželio išėjo 126 numeriai. Nuolat spausdinamas Mažosios Lietuvos kalendorius, kuriame paminėta daugiau kaip 600 tautinio sąjūdžio, kultūros ir visuomenės veikėjų, paskelbta straipsnių ir apybraižų apie Ievą Simonaitytę, Vydūną, Martyną Jankų, Viktorą Falkenhahną, Jokūbą Stiklorių ir kitus.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Laikraščio „Klaipėda“ priedo „Gilija“ vinjetė