Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kimbrai

germanų genčių grupė, gyvenusi Kimbrų pusiasalyje (Jutlandijos pusiasalio šiaurinėje dalyje).

kmbrai (lot. Cimbri), germanų genčių grupė, gyvenusi Kimbrų pusiasalyje (Jutlandijos pusiasalio šiaurinėje dalyje). II a. iki Kristaus jie su kitomis germanų gentimis kėlėsi į pietus ir ėmė puldinėti romėnus. Simonas Grunau iš kimbrų kildina legendinius prūsų vadus Brutenį (Prutenį) ir Videvutį. Pagal jį, Kimbrijos saloje gyvenę skandianai (Scandiani) – išeiviai iš Skandijos (Scandia). Jie turėję 2 vadus – Brutenį (Bruteno) ir Videvutį (Vidowuto). Spaudžiami gotų kimbrai turėję salą palikti. Jie plaustais atplaukę į Ulmiganiją (Ulmiganea – greičiausiai Kulmo žemė) ir tapę vietinių gyventojų valdovais. Brutenio vardu pavadintas ir užimtasis kraštas. Kimbrijos sala pavadinta naujųjų ateivių gotų kraštu – Gotlandu.

L: Grunau S. Preussische Chronik. Leipzig, 1875, В. 1; LE.

Jurgis Mališauskas