Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kazimieras IV Jogailaitis

Lietuvos didysis kunigaikštis 1440–1492, Lenkijos karalius 1447–1492.

Kazmieras IV Jogailáitis 1427 1492, Lietuvos didysis kunigaikštis 1440–1492, Lenkijos karalius 1447–1492, Lenkijos karaliaus Jogailos ir jo ketvirtosios žmonos Sofijos jaunesnysis sūnus. 1440 nužudžius Lietuvos didįjį kunigaikštį Žygimantą Kęstutaitį, Lietuvos ponai paslapčia paskelbė Kazimierą IV Jogailaitį Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, o Vilniaus vyskupas katedroje jį karūnavo. Lietuviai (1447) išleido Kazimierą IV Jogailaitį užimti Lenkijos sostą, tik gavę iš jo privilegiją. Prasidėjus Lenkijos–Kryžiuočių ordino Trylikos metų karui (1454–1466), 1454 Kazimieras IV Jogailaitis prisijungė Pietų Prūsiją prie Lenkijos. Kadangi kryžiuočiams skubėjo pagalba iš Vokietijos, Kazimieras IV Jogailaitis remiamas Didžiosios Lenkijos magnatų kvietė kariauti ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorus. Šie, išsireikalavę iš Kazimiero IV Jogailaičio privilegijų, buvo atpratę kariauti ir atsilikę nuo kryžiuočių karyboje. Todėl šiame kare Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė nedalyvavo. 1466 Torunės taikos sutartimi Lenkijai atiduotas Pamarys su Dancigu, Kulmo ir Michałowo žemės su Torūne, Varmės vyskupija. Nuo 1466 Kryžiuočių ordino didysis magistras turėdavo pareikšti savo vasalitetą Lenkijos karaliui. Kazimiero IV Jogailaičio valdymo metais ypač paspartėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ekonominis augimas. Plėtojosi prekybiniai santykiai tarp Vilniaus ir Kauno su Karaliaučiumi ir Dancigu (pastarojo Hanzos atstovybė Kaune žinoma jau nuo 1445), Kazimieras IV Jogailaitis laikomas žymiausiu Lenkijos sosto Gediminaičių dinastijos atstovu po Jogailos. Kryžiuočių ordino galybės tolesnis menkėjimas Kazimiero IV Jogailaičio laikais galop lėmė XVI a. pradžios reformas, ramesniais laikais baltams kuriantis senosios Prūsos plotuose. Kazimieras IV Jogailaitis sudarė sąlygas kurtis ir plėtotis Mažajai Lietuvai. Kazimierą IV Jogailaitį galima laikyti pirmuoju lietuvių kilmės Prūsijos (ir Mažosios Lietuvos) siuzerenu, Ordinas liko tik jo vasalu.

L: Gudavičius E. LDK valdovai po karaliaus Mindaugo mirties // Mokslas ir gyvenimas, 1988, nr. 8, p. 10–11; Wdowiszewski Z. Genealogia Jagiellonów. Warszawa, 1968.

Iliustracija: Kazimieras IV Jogailaitis