Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Torunės taika, 2

Lenkijos karalystės ir Kryžiuočių ordino taikos sutartis, sudaryta 1466 X 19 Torunėje.

Torùnės taikà, 2, Lenkijos karalystės ir Kryžiuočių ordino taikos sutartis, sudaryta 1466 X 19 Torunėje. Ja baigtas Trylikos metų karas (1454–1466). Lenkija gavo Ordino valdytą teritoriją: Pamarį, Kulmo, Michałowo žemes, Marienburgą, Elbingą, Varmės vyskupiją (Lenkija pasiekė Baltijos jūrą; prisijungė žemes, į kurias pretendavo nuo XIII a.). Ordinas atsisakė ryšių su Šventąja Romos imperija ir pripažino save Lenkijos karaliaus vasalu. Jo valdoma teritorija sumažėjo beveik perpus. Ordino didžiojo magistro rezidencija iš Marienburgo perkelta į Karaliaučių. Po Trylikos metų karo įvyko radikalių pokyčių Ordino valstybėje. Bajorai ir miestiečiai tapo vietinių didikų valdiniais; iš buvusių samdinių, susidarė naujas žemvaldžių sluoksnis, kuriems buvo atlyginta feodais.

Dar skaitykite leninė priklausomybė.

L: Milizeris K. Žalgirio mūšio padariniai Vokiečių ordinui. // Žalgirio laikų Lietuva ir jos kaimynai. V., 1993; Urban W. Žalgiris ir kas po jo. V., 2004.

Iliustracija: Torunės antrosios taikos sutarties rankraščio, rašyto ant pergamento, kopija, 1466×19 / Iš MLEA