Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kauno jūrų mokykla

pirmoji lietuviška jūrų mokykla.

Kaũno jrų mokyklà buvo pirmoji lietuviška jūrų mokykla. Atidaryta 1923 Kaune prie Aukštosios technikos mokyklos. Pagrindiniai steigėjai – generolas Vladas Nagius (Nagevičius) ir generolas Teodoras Daukantas. Veikė viena parengiamoji klasė. Buvo dėstoma jūrų astronomija, anglų kalba (generolas T. Daukantas), navigacija (kapitonas Šuipys), jūrų praktika (graikas kapitonas Azguridi (Nemo)), fizika (kapitonas inžinierius F. Reingardas) ir laivų statyba (inžinierius T. Šulcas). Pirmais mokslo metais Kauno jūrų mokyklą lankė 33 mokiniai. Dvejus metus trukusį mokslą baigė 16 mokinių. Jie visi nusiųsti į Suomijos laivininko Gustavo Eriksono burlaivius atlikti jūrinio plaukiojimo praktikos, kurios reikalaujama stojant į Jūrų navigacijos mokyklas. Po praktikos studentai siųsti į Suomijos, Latvijos, Italijos, Belgijos, Olandijos jūrų mokyklas. Visi gaudavo valstybines stipendijas. Išleidus pirmąją laidą padaryta pertrauka. 1936 buvo priimta daugiau studentų, 36 jų baigė mokslus ir buvo nusiųsti į Italijos, Prancūzijos, Suomijos laivus. Kauno jūrų mokykloje rengti šių sričių specialistai: kapitonai, mechanikai mašinistai, mechanikai inžinieriai, laivų statytojai, jūrų teisės, administracijos ir prekybos specialistai. Kauno jūrų mokyklos rengto jūrų personalo Lietuvos Respublikos turėtiems laivams aptarnauti nepakako. Tačiau kuriantis Lietuvos prekybos laivynui Kauno jūrų mokykla atliko svarbų vaidmenį. Jos absolventai sudarė prekybos laivyno ir Klaipėdos uosto tarnybos kvalifikuotų jūrininkų branduolį.

Dar skaitykite jūrininkų rengimas.

L: Tijūnėlis R., Bekėža P. Laivynas, jūra ir tauta. Klaipėda 1999, p. 103–106.

Iliustracija: Baidokas Kauno uoste, 1934, akvarelė 11×16 / Iš Buračo šeimos rinkinio. Valentino Ivinsko reprodukcija