Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl-Heinz Ruffmann

XX a. vokiečių istorikas.

Ruffmann Karl-Heinz 1922 III 7Klaipėdoje 1996 XII 17Ruhpoldinge (Vokietija), vokiečių istorikas. 1939 baigė Luizės gimnaziją Klaipėdoje. Karaliaučiuje ir Göttingene (po 1945) studijavo Rytų Europos istoriją. 1941–1942 dalyvavo Antrajame pasauliniame kare, sunkiai sužeistas. 1962–1990 Rytų Europos istorijos profesorius Erlangeno universitete. Prisidėjo prie žurnalo „Nordost-Archiv“ įkūrimo ir leidimo. 1992 skaitė paskaitas Klaipėdos universitete. Rėmė Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro veiklą, padėjo Lietuvos istorikams užmegzti ryšius su Vokietijos istorikais. Ruffmannas traktavo Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą kaip vieną iš svarbiausių regionų, kur kryžiavosi keletas kultūrų. Parašė knygą Deutsche und Litauer in der Zwischenkriegszeit, 1989, 1994 [Vokiečiai ir lietuviai tarpukariu], straipsnių iš Klaipėdos miesto ir krašto istorijos (Memel im Jahre 1807 // Memelland-Kalender, 1959–1960, ir kita).

Arthur Hermann

Iliustracija: Karlo-Heinzo Ruffmanno knygos „Deutsche und Litauer in der Zwischenkriegszeit“, viršelis, 1994