Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Nordost-Archiv“

regioninės istorijos metraštis, leidžiamas nuo 1992 Lüneburge.

„Nordost-Archiv“, regioninės istorijos metraštis, leidžiamas nuo 1992 Lüneburge (Vokietija) vokiečių kalba. Nagrinėja Šiaurės ir Vidurio Rytų Europos šalių (Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos bei kitų valstybių) istorijos klausimus. Leidžia Nordost-InstitutInstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa [Šiaurės Rytų vokiečių kultūros ir istorijos institutas]. Per metus leistas 2 dalių (po 250–300 puslapių) vienas tomas, nuo 2001 – tik po vieną knygą kasmet. 1993 išleisto t. II antroji dalis (red. Joachimas Tauberis) skirta Lietuvos, Klaipėdos krašto ir Vilniaus krašto tarpukario istorijai. Žurnale paskelbta Adomo Butrimo, Alfonso Eidinto, Česlovo Laurinavičiaus, Vytauto Žalio, Reginos Žepkaitės ir kitų istorikų straipsniai, Petronėlės Žostautaitės knygos Klaipėdos kraštas 19231939 m. (V., 1992) recenzija. 1994 išleisto t. III antrosios dalies tema Karaliaučius ir jo universitetas. 2002 išleistas t. X Im Wandel der Zeiten. Die Stadt Memel und ihr Umland im 20. Jahrhundert [Laikų kaitoje. Klaipėdos miestas ir kraštas XX a.]. Nordost-Archiv rengia redaktorius K. Maieris ir kiti.

Vytas Urbonas

Konrad Maier