Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl August Gottlieb Stadie

Karlas Augustas Gotlibas Štadi, XIX–XX a. istorikas, Rytprūsių proistorės ir šeimų istorijos tyrinėtojas.

Stadie Karl August Gottlieb 1847 X 10Stadienbergo dvare (prie Friedlando) 1924 IV 5Georgenswalde, istorikas, Rytprūsių proistorės ir šeimų istorijos tyrinėtojas. Save kildino iš prūsų; jo mama Charlotte (gim. Perkuhn) kilusi iš Hartelso dvaro, Rastenburgo apskrities. 1900 Stadie nutraukė tarnybą armijoje; iš pradžių gyveno Karaliaučiuje, nuo 1910 Georgenswaldėje. 1914 prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui buvo artileristų būrio vadas Rytų, po to Vakarų fronte. 1918 pasitraukė į atsargą būdamas generolas majoras. 30 metų buvo draugijos Altertumsgesellschaft Prussia narys, 1902 išrinktas į jos tarybą, kurioje dirbo kartu su Adalbertu Bezzenbergeriu, vėliau – garbės narys. Vadovavo daugeliui archeologinių kasinėjimų, darė brėžinius ir rašė ataskaitas apie radinius Unguros, Darkiemio, Geldapės, Neidenburgo, Ragainės ir kitose apskrityse. Apie tai skelbta leidinyje Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia [Prūsijos senovės draugijos posėdžių pranešimai]. Jo atradimas – akmens amžiaus gyvenvietės Žiedmaryje prie Darkiemio. Surinko daug senųjų vietovardžių iš Natangos ir Sembos (per 400 puslapių aprašymų).

L: Kemke H. Zur Erinnerung an General Stadie // Sitzungsberichte d. A. Prussia, Heft 26. 1926.

Manfred Klein