Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozapas Miliūnas

XX a. Karaliaučiaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas.

Milinas Juozapas 1932 II 6Skamarakuose (Panevėžio aps.) 2001 II 25Karaliaučiuje, Karaliaučiaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas. 1956 baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Užsienio kalbų fakultetą, dirbo vokiečių kalbos mokytoju. 1962–1974 vokiečių kalbos vertėjas sovietų armijoje. Nuo 1974 dirbo Karaliaučiaus 24-oje vidurinėje mokykloje vokiečių kalbos mokytoju. Nuo 1989 aktyviai įsitraukė į lietuvybės puoselėjimą Karaliaučiuje. Organizavo lietuvių kalbos fakultatyvus 2-oje vakarinėje, 50-oje bei 1-oje vidurinėje mokyklose. Kartu su 4-osios vidurinės mokyklos direktore Valentina Jurčenko (kilusia iš Šilutės) vienas iš pirmųjų klasių įvedė lietuvių kalbą kaip mokomąjį dalyką (iki 5 klasės). Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos mokytojų asociacijos įkūrimo iniciatorius, 1995–2001 jos pirmininkas. Siekė, kad pirmose klasėse lietuvių kalba būtų dėstomi kai kurie dalykai (dailė, darbeliai, muzika). Kreiptasi į Kaliningrado srities švietimo ir mokslo valdybą dėl tokių klasių steigimo Karaliaučiuje, Tilžėje ir Ragainėje. Padedant Karaliaučiaus regioniniam rusų-lietuvių kultūros ir verslo paramos fondui, Karaliaučiaus miesto L.Rėzos lietuvių kultūros draugijai, Lietuvos konsului J. Voronavičiui, 1998 tokios klasės įsteigtos Karaliaučiaus 4-oje municipalinėje mokykloje, 35-ajame licėjuje. Šiose klasėse dirba mokytojos Elena Gudavičius ir Tanė Ostapčiuk.