Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karaliaučiaus regioninis rusų-lietuvių kultūros ir verslo paramos fondas

1997 Karaliaučiuje įkurta organizacija.

Karaliáučiaus regiòninis rùsų-lietùvių kultros ir veslo paramõs fòndas įsteigtas 1997 Karaliaučiuje (rus. Kaliningrad). Jungia 27 Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos bendrąsias firmas bei organizacijas. Prezidentas Alvydas Antanas Muliuolis, vykdomoji direktorė Liudmila Gudonytė. Viena nuolatinių fondo rėmėjų – degalinių ir viešbučių AB Komandoras (vadovas Borisas Tureckis). Karaliaučiaus regioninis rusų–lietuvių kultūros ir verslo paramos fondas remia Karaliaučiaus krašto lietuvių etninės kultūros programas, konsultuoja ir koordinuoja vietos bei Lietuvos verslininkų veiklą. 1998 padėjo įsteigti lietuviškas pradines klases Karaliaučiaus 4-oje municipalinėje mokykloje ir 35-jame licėjuje, 1999 – 22-oje vidurinėje mokykloje. Šelpia kasmetines lietuvių moksleivių vasaros poilsio stovyklas, steigia prizus konkursams ir varžyboms, parūpina transportą ekskursijoms, apmoka nakvynę ir kita. Surengė humanitarinės pagalbos akcijų: neturtingoms šeimoms parūpino maisto ir drabužių, iš muitinės atvežė Lietuvos organizacijų perduotą labdarą.

Vytautas Kaltenis