Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Donelaičio žemė“

leidinys Karaliaučiaus krašto mylėtojams.

„Doneláičio žẽmė“, Kristijono Donelaičio draugijos nuo 1992 Vilniuje leidžiamas mėnesinis Karaliaučiaus krašto mylėtojų laikraštis (nuo 2016 žurnalas). Rašoma apie etninės baltų žemės – Karaliaučiaus krašto istoriją nuo seniausių laikų iki nūdienos, prūsų ir vakarinių lietuvių (lietuvininkų) likimą, Mažosios Lietuvos indėlį į lietuvių kultūrą, dabar šiame krašte gyvenančių lietuvių problemas, Lietuvos institucijų ir Karaliaučiaus krašto (Kaliningrado srities) rusų administracijos bendradarbiavimą ūkio, kultūros ir švietimo srityse. Redaktoriai: Steponas Lukoševičius (iki 2016), Gintaras Skamaročius (nuo 2016).

Napaleonas Kitkauskas

Iliustracija: Karaliaučiaus krašto mylėtojų laikraščio, leidžiamo K. Donelaičio draugijos, vinjetė