Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Plateris

Jurgis Pliateris, Plioteris, XIX a. lietuvių kalbos ir raštijos tyrėjas, bibliografas.

Plãteris Jurgis, Pliateris, Plioteris 1810 VII 18Gedminaičiuose (prie Švėkšnos) 1836 II 5Raseiniuose, lietuvių kalbos ir raštijos tyrėjas, bibliografas. 1828 baigė Vilniaus universiteto Literatūros ir laisvųjų menų fakultetą. 1830–1831 su Simonu Stanevičiumi Karaliaučiaus bibliotekose studijavo lietuvių ir prūsų kalbų šaltinius, ieškojo ir aprašinėjo lietuviškas knygas. Palaikė ryšius su Martynu Liudviku Rėza. Kaupė lietuviškus bei su Lietuva susijusius leidinius, rankraščius, piešinius ir kitą medžiagą; jo bibliotekoje buvo daugiau kaip 3000 knygų ir rankraščių. Rankraštyje lenkų kalba Materiały do historyi literatury języka litewskiego [Medžiaga lietuvių kalbos istorijai; apie 100 p.], aprašė per 200 lietuviškų ir lituanistinių knygų, pirmą kartą panaudojo žinias iš Gotfrydo Ostermejerio, M. L. Rėzos, Theodoro Lepnerio darbų, Upsalos universiteto bibliotekos katalogo, pateikė žinių apie autorius, Jono Bretkūno, Martyno Mažvydo ir kitų žymių kultūrai bei mokslui žmonių biografijas, knygų spausdinimo istoriją; t. p. aprašė prūsų kalbos paminklus.

L: Čeliauskas P. Jurgis Pliaterismūsų kultūros veikėjas. // Aitvarai. T. 5. Klaipėda, 1996; Knygotyra. V., 1997, p. 293; MLFA.