Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Krauleidis

Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas.

Krauleidis Jurgis, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo, Kintų jaunimo draugijos „Rūta“ veikloje. Kaip parapijos ir seniūnijos atstovas išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Kintų skyrių. 1923 I 19 dalyvavo visuotiniame Šilutės seime ir pasirašė Šilutės deklaraciją, kuri pakartojo Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatą apie Mažosios Lietuvos prisijungimą prie Lietuvos Respublikos. Balsavo už telegramos JAV prezidentui W. G. Hardingui siuntimą.

Algirdas Antanas Gliožaitis