Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Košuba

Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas.

Košubà Jurgis, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo, Plaškių jaunimo draugijos „Liepa“ veikloje. Kaip parapijos ir seniūnijos atstovas išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Plaškių skyrių. 1923 I 19 dalyvavo visuotiniame Šilutės seime ir pasirašė Šilutės seimo deklaraciją, kuri pakartojo Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatą apie Mažosios Lietuvos prisijungimą prie Lietuvos Respublikos. Balsavo už telegramos JAV prezidentui W. G .Hardingui siuntimą.

Algirdas Antanas Gliožaitis