Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Kikutis

Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas.

Kikùtis Jurgis, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo veikloje. Buvo išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Klaipėdos miesto Smeltės skyrių. 1923 I 19 dalyvavo visuotiniame Šilutės seime ir pasirašė Šilutės seimo deklaraciją, pakartojusią Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatą apie Mažosios Lietuvos prisijungimą prie Lietuvos Respublikos. Balsavo už telegramos JAV prezidentui W. G. Hardingui siuntimą, kurioje prašyta apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitinkančių Santarvės sprendimų.

Algirdas Antanas Gliožaitis