Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Keturis

Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas.

Ketùris Jurgis, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo, Dovilų jaunimo draugijos „Liepa“ veikloje. Kaip parapijos ir seniūnijos atstovas išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo komiteto Dovilų skyrių. 1923 I 19 dalyvavo visuotiniame Šilutės seime ir pasirašė Šilutės seimo deklaraciją, pakartojusią Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatą apie Mažosios Lietuvos prisijungimą prie Lietuvos Respublikos. Balsavo už telegramos JAV prezidentui W. G. Hardingui siuntimą, kurioje prašyta apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitinkančių Santarvės sprendimų.

Algirdas Antanas Gliožaitis