Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jūratė Viktorija Stubraitė

lietuvininkų giminės palikuonė, visuomenininkė.

Stubráitė Jūratė Viktorija 1943 II 25 Kaune, Jurgio Stubros vaikaitė, Albino Stubros sesuo. 1967 baigė Maskvos maisto pramonės technologijos institutą, 32 metus dirbo Klaipėdos prekybos uosto valstybinės grūdų inspekcijos poskyrio vedėja. Rūpestinga giminės tradicijų puoselėtoja. Globojo tėvus, vėliau brolių šeimas, palaiko nuolatinius ryšius su Stubrų gimine, gyvenančia Kanadoje ir Vokietijoje, pusseserės Ilzės Užpurvienės (Jonas Užpurvis) vaikais, puoselėjančiais lietuvybę,Vokietijoje. 2008 kartu su brolio Albino dukterimis Rasa ir Daiva surengė jo sportinės veiklos ir fotografijų parodą Klaipėdos Viešojoje Ievos Simonaiytės bibliotekoje. Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijietė, Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ aktyvi narė, padeda rengti kapinių tvarkymo talkas, išvykas, kitus renginius, visokeriopai palaiko klaipėdiškių etninę kultūrą.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Jūratė Viktorija Stubraitė