Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Mūsų jūra“

mėnesinis iliustruotas žurnalas, ėjęs 1939–1940 Kaune.

„Msų jra“, mėnesinis iliustruotas žurnalas, ėjęs 1939–1940 Kaune. Spausdino straipsnius žvejybos, laivininkystės, buriavimo klausimais, literatūros bei publicistikos kūrinius. Leido Lietuvos jūrininkų sąjunga. Redaktoriai Jonas Šimoliūnas, S. Urbonas, S. Vainoras. Bendradarbiavo Teodoras Daukantas, Algirdas Gustaitis, K. Pauža, K. Zupka. Spausdino akcinės bendrovės Spindulys spaustuvė Kaune. Išleista 12 numerių.

Vytas Urbonas