Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Bačiūnas

Bachunas, XX a. JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Bačinas Juozas, Bachunas 1893 V 24Jurbarke 1969 I 23JAV, visuomenės veikėjas. 1897 su tėvais apsigyveno JAV. 1907–1913 Čikagoje buvo laikraščio Chicagos Lietuva raidžių rinkėjas, 1914–1915 Draugo administratorius. 1916 su kitais iš Antano Olšausko atpirko laikraštį Lietuva, iki 1918 jį leido. Buvo JAV ir Kanados turizmo organizacijų vadovybėje, aktyviai veikė tautininkų organizacijose. 1951–1953 Amerikos lietuvių Spaudos ir radijo draugijos Viltis pirmininkas. Kaip Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas (iki 1969) Bačiūnas apkeliavo daugelį pasaulio šalių, lietuvių kolonijose skleidė lietuvybės idėjas. Išleido lietuvių rašytojų, visuomenės veikėjų knygų, keletą monografijų anglų kalba. Bačiūno lėšomis išleista monografija apie Martyną Jankų, buvo numatęs išleisti knygą ir apie Vydūną. Rėmė laikraščio „Lietuvos pajūris“ leidimą. Sušelpė Erdmoną Simonaitį.

LE

Algirdas Matulevičius