Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juodkrantės (1) parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Juodkrantėje ir jo bendruomenė.

Júodkrantės (1) parãpija įkurta pačioje XVIII a. pabaigoje, jos maldos namai (nedidelis nendrių stogu dengtas statinys) pašventinti 1795 VII 28. Pamaldas čia pradėjo laikyti iš Kaukėnų atkeltas precentorius D. Wittichas. Deja, 1878 medinė bažnyčia sudegė, pamaldas teko laikyti kunigo name. Tada juodkrantiškiai, jau prasigyvenę iš gintaro gavybos, pasistatė modernius (architektas A. Stüleris) maldos namus, kurie 1885 VIII 2 pašventinti. Krucifiksą ir dvi vertingas žvakides dovanojo Vokietijos karalienė Augustė Viktorija, Elbingo firmos vargonus – gintaro kasyklų savininkas judėjas M. Beckeris, krikštijimo indą – Arkilyčių grafas Eglofsteinas. Sakykla ir altorius buvo išdrožti iš medžio, pastarajame užrašas: Also hat Gott die Welt geliebt [Dievas taip mylėjo pasaulį]. Bažnyčios langai buvo spalvoto stiklo, grindys teracinės, 250 sėdimų vietų, 21 m aukščio bokšte kabojo vario varpas. Juodkrantės parapija nebuvo gausi: 1848 – tik 198 žmonės (iš jų 165 kuršininkai ir lietuvininkai, likusieji save laikė vokiečiais), 1878 – 588, 1885 – 851. Tačiau apie 1890 išsekus gintaro atsargoms, Juodkrantės gyvenvietė nustojo augusi: 1921 parapijiečių jau tik 436, 1936 – 420. Iš čia dirbusių dvasininkų minėtini: G. Wielcke (kunigavo 1800–1812), Gotfrydas Lebrencas Ostermejeris (1812–1819), K E. Ziegleris (1828–1832), būsimasis Klaipėdos krašto generalinis superintendentas Karlas Franzas Hugo Gregoras (1888–1893), O. Bėmelaitis (1927–1941), M. Keršys (1941–1945). Po Antrojo pasaulinio karo į gimtuosius namus senųjų gyventojų sugrįžo nedaug: 1956 iš čia gyvenusių 541 žmonių jų buvo 50. Bažnyčia buvo nusavinta, paversta sandėliu. 1976 joje įkurdintas miniatiūrų muziejus. Sąjūdžiui prikėlus Lietuvą, Juodkrantės parapija atgimė. Prie parapijos atkūrimo daug prisidėjo ir kelerius metus pamaldoms vadovavo kunigas Liudvikas Fetingis. Dabar pamaldoms vadovauja kunigas Jonas Liorančas.

Albertas Juška

Iliustracija: Senieji Juodkrantės maldos namai, 1795 / Iš Alberto Juškos knygos „Mažosios Lietuvos bažnyčia XVI–XX amžiuje“, 1997

Iliustracija: Juodkrantės bažnyčia, pastatyta 1885 pagal Berlyno architekto A. Stülerio projektą. Atvirukas. Išleido Robertas Schmidtas Klaipėdoje / Iš Domo Kauno rinkinio