Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gotfrydas Lebrencas Ostermejeris

Gottfried Lebrenz Ostermeyer, XVIII–XIX a. evangelikų liuteronų kunigas, mokytojas, vertėjas.

Òstermejeris Gotfrydas Lebrencas (Gottfried Lebrenz Ostermeyer) 1786 III 12Viliūnuose (Pilkalnio aps.) 1855 IV 3Bildviečiuose (Stalupėnų aps.)), evangelikų liuteronų kunigas, mokytojas, vertėjas. Zigfrydo Ostermejerio sūnus. 1801 įsimatrikuliavo į Karaliaučiaus universitetą. 1804 gavo pamokslininko teises ir paskirtas kantoriumi į Stalupėnus. 1812 įšventintas į kunigus. 1812–1819 kunigavo Juodkrantėje, 1819–1827 – Gilijoje, 1827–1855 – Bildviečiuose. Išvertė sekmadieninių pamokslų, kurie išspausdinti Karolio Leopoldo Frydricho Neiso knygoje Evangeliškos mišknygos (1856).

LE

MLFA

Algirdas Žemaitaitis