Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gotfrydas Lebrencas Ostermejeris

Gottfried Lebrenz Ostermeyer, XVIII–XIX a. evangelikų liuteronų kunigas, mokytojas, vertėjas.

Òstermejeris Gotfrydas Lebrencas, Ostermeyer Gottfried Lebrenz (1786 III 12 Viliūnuose, Pilkalnio aps. 1855 IV 3 Bildviečiuose, Stalupėnų aps.), evangelikų liuteronų kunigas, mokytojas, vertėjas. Zigfrydo Ostermejerio sūnus. 1801 įsimatrikuliavo į Karaliaučiaus universitetą. 1804 gavo pamokslininko teises ir paskirtas kantoriumi į Stalupėnus. 1812 įšventintas į kunigus. 1812–1819 kunigavo Juodkrantėje, 1819–1827 – Gilijoje, 1827–1855 – Bildviečiuose. Išvertė sekmadieninių pamokslų, kurie išspausdinti Karolio Leopoldo Frydricho Neiso knygoje Evangeliškos mišknygos (1856).

LE

MLFA

Algirdas Žemaitaitis