Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl Franz Hugo Gregor

Karlas Francas Hugas Gregoras, XIX–XX a. kunigas, religinis veikėjas.

Gregor Karl Franz Hugo (Karlas Francas Hugas Grègoras) 1863 VII 24Wogau (Ylavos aps.) 1947 V 27Walsrodėje (Vokietija), kunigas, religinis veikėjas. 1888 įšventintas kunigu. Visą gyvenimą dirbo Mažosios Lietuvos parapijose: 1888–1893 Juodkrantėje, 1893–1903 Pilkalnyje, 1903–1914 Rusnėje, 1914–1933 Klaipėdoje. Pirmasis miestiečių parapijos kunigas ir bažnytinės apskrities superintendentas. Veiklos pradžioje lietuvybės neniekino (pats puikiai lietuviškai mokėjo), tačiau, 1923 prasidėjus religiniam ginčui, ar Klaipėdos krašto Bažnyčia ir toliau turi likti Karaliaučiaus Konsistorijos bei Vokietijos Oberkirchenrato priklausomybėje, ar sudaryti savarankišką, bet Lietuvos Respublikos įstatymams paklūstančią bažnytinę provinciją, Gregoras užėmė provokišką poziciją. Būdamas 1923 rudenį sudarytos laikinosios Evangelikų bažnyčios tarybos pirmininku, parengė Klaipėdos krašto Bažnyčios veiklos nuostatus, įtvirtinusius tolesnę priklausomybę Karaliaučiaus Konsistorijai bei Oberkirchenratui. Juos 1924 III 17 patvirtino provokišką dvasininkų ir parapijų atstovų konferencija. Kurstė kunigus, parapijų tarybas nepaklusti 1924 III 22 Klaipėdos krašto administracijos paskirtam Bažnyčios komisarui Valentinui Gailiui. Kai Berlyno priemiestyje Charlotenburge 1925 VII 31 buvo pasirašyta sutartis, pripažinusi Klaipėdos krašto savarankiškos bažnytinės provincijos statusą, bet palikusi ją Senprūsių bažnyčių sąjungos nare (vok. Teil der Kirche der Altpreußischen Union), 1926 Sinode Gregoras buvo išrinktas vadovauti naujajai provincijai generalsuperintendento titulu. Ir toliau laikėsi provokiškos pozicijos: dar 1925 atsisakęs sudaryti atskirą lietuvių miestiečių bendruomenę, visaip trukdė kunigams lietuvininkams gauti darbą Klaipėdos krašto parapijose, palaikė ryšius su Gustavo Adolfo draugija, Kulturbundu, Sąjunga vokiškumui užsienyje remti. Aukščiausioji bažnytinė vyresnybė Gregorui suteikė teologijos garbės daktaro vardą. Paskleidęs krašte pangermanizmo idėjas, 1933 VI 1 Gregoras išėjo į pensiją. 1944 pabaigoje pasitraukė į Vokietiją.

Albertas Juška