Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Joseph Kraus

Jozefas Krausas, XIX–XX a. žymus Klaipėdos krašto pramonininkas, politikos ir visuomenės veikėjas.

Kraus Joseph (Jozefas Kráusas) 1877 XI 10Frankenthalyje (Vokietija) 1939 XI 24prie Bad Köseno (Vokietija), žymus Klaipėdos krašto pramonininkas, politikos ir visuomenės veikėjas. Smeltės faneros fabriko savininkas. Kurį laiką gyveno Doviluose. 1898–1903 ir 1903–1908 Klaipėdos–Šilutės apygardoje išrinktas į Prūsijos landtagą (Karalijos seimą) kaip Lietuvių rinkimo draugijos ir Vokietijos konservatorių partijos bendras atstovas. 1903–1906 ir 1907–1912 toje apygardoje išrinktas į Vokietijos reichstagą (Ciesorystės seimą). Klaipėdos kraštą valdant prancūzams, Valstybės Tarybos (1920 X 4 sudarytos Gabrielio Jeano Petisne) pirmasis vicepirmininkas. Krašte siekė sukurti Freistaatą. 1922 XI Paryžiuje atstovavo krašto vokiečių interesams. Dalyvavo 1923 vykusiose Lietuvos Respublikos ir Ambasadorių konferencijos komisijos derybose dėl Klaipėdos krašto konvencijos (kaip krašto atstovas), galop parėmė Lietuvos Respublikos poziciją. Buvo organizacijos Memelländischer Kulturbund (Kultūrbundas, įsteigtas 1923 VIII 31) Centro valdybos narys. Klaipėdos krašto prekybos rūmų prezidentas (1920–1926), garbės narys (nuo 1927), Nyderlandų konsulas. 1925 įsteigta Memelländische Volkspartei [Klaipėdos krašto tautos partija], buvo jos pirmininkas, krašto I–IV seimelių narys. Seimelio rinkimams sudaryto Einheitsfront [Vienybės frontas] pirmininkas. 1925 XII 13 skundė Lietuvą – esą trukdoma dirbti seimeliui. Vadintas Klaipėdos politinio ir ekonominio gyvenimo varikliu. Po 1933 įsigalėjus naciams, su kitais politikos senaisiais veikėjais buvo priverstas pasitraukti iš aktyvios visuomeninės veiklos ir išvyko į Vokietiją.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Julius Žukas