Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jons Pakirnus

Klaipėdos krašto visuomenės ir politikos veikėjas.

Pakinus Jons, Jonas, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo, jaunimo draugijos Vainikas veikloje. Kaip parapijos ir seniūnijos atstovas išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo komiteto Vyžių skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Šilutės Visuotiniame seime ir pasirašė Šilutės seimo deklaraciją, pakartojusią Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatą apie Mažosios Lietuvos prisijungimą prie Lietuvos. Balsavo už telegramą JAV prezidentui W. G. Hardingui, prašant apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitikusių „Santarvės“ sprendimų.

Algirdas Antanas Gliožaitis