Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Alfonsas Žalys

XX–XXI a. lietuvių valstybės ir visuomenės veikėjas, politikas.

Žalỹs Alfonsas 1929 X 5Raizgiuose (Šiaulių aps.) 2006 XII 12Klaipėdoje, valstybės ir visuomenės veikėjas, politikas. Vytauto Žalio tėvas. Lietuvos Nepriklausomybės Akto (1990 III 11) signataras. Ilgametis Klaipėdos vykdomojo komiteto vadovas. 1964 baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. 1954–1957 buvo Tytuvėnų rajono Komjaunimo komiteto pirmasis sekretorius, dirbo vietinio laikraščio redakcijoje. 1957–1961 mokėsi Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje. 1961 paskirtas Lietuvos komunistų partijos (LKP) Klaipėdos miesto komiteto sekretoriumi, 1961–1990 buvo LKP miesto komiteto biuro narys, 1969–1990 – Klaipėdos miesto vykdomojo komiteto pirmininkas, nuo 1971 – LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas, nuo 1985 – LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo narys. Dirbdamas Vykdomojo komiteto pirmininku, pritraukė į Klaipėdą menininkų ir kitų kultūros darbuotojų, jo pastangomis mieste buvo įsteigta daug kultūros įstaigų (tarp jų – Jūrų muziejus-akvariumas ir delfinariumas, kiti muziejai), aukštųjų mokyklų filialai, 1990 reorganizuoti į Klaipėdos universitetą. 1990–1992 buvo Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatas, 1993–2001 Klaipėdos miesto tarybos, 1993–1995 – Valdybos narys. 1993 tapo Klaipėdos senamiesčio globos komiteto pirmininkas, dėjo daug pastangų, kad uostas perduotų piliavietės teritoriją miestui. Vadovavo Klaipėdos organizaciniam komitetui, kurio tikslas buvo pirmosios lietuviškos knygos įamžinimas (1997 Klaipėdoje atidengtas skulptoriaus Regimanto Midvikio ir architekto Vytenio Mazurkevičiaus paminklas Martynui Mažvydui). Išleido prisiminimų knygą Prisikėlimas: Prisiminimai ir apmąstymai (2005).

Klaipėdos universiteto garbės dr. (1996), Klaipėdos miesto garbės pilietis (1998). LSSR valstybinė premija (1982). Ldk Gedimino IV laipsnio ordino Karininko kryžius (1994).

Antanas Stanevičius

Iliustracija: Alfonsas Žalys, apie 1980