Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Skvirblys

XX a. mažlietuvių išeivijos veikėjas.

Skvirblỹs Jonas 1902 VIII 20Piktožiuose (Klaipėdos aps.) 1990 II 13Čikagoje (JAV), išeivijos veikėjas. Tarnavo Klaipėdos uosto valdyboje, dirbo kanalo prižiūrėtoju Malkų uoste Smeltėje. Smeltėje įkūrė „Santaros“ skyrių. Po 1939 išvyko į Šiaulius, vėliau emigravo. JAV Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos choristas, 1952 III 2 išrinktas į Tėviškės parapijos tarybą. „Lietuvos pajūrio“ (Lietuvininkai) bendradarbis ir rėmėjas. Ten išspausdinti jo atsiminimai apie Klaipėdos kraštą (kaimo gydytojus, burtininkus, vaiduoklius, kaukus, papročius, apie žydų ir lietuvių santykius, sovietų okupaciją, Priekulės istoriją). Mažosios Lietuvos Fondo narys. Palaidotas tautinėse kapinėse (prie Čikagos).

MLFA

Iliustracija: Klaipėdos apskrities „Santaros“ vadas Jonas Skvirblys su žmona Maria, apie 1936 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo