Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Šimkus

Jono Šimkaus (1856–1922) sūnus.

Šikus Martynas 1895 X 23 1971 V 25, Jono Šimkaus (1856–1922) sūnus. Paveldėjo tėvų ūkį. 1939 pasiliko Lietuvos pilietybę. 1941 repatrijavo į Didžiąją Lietuvą, po karo grįžo. Dėl pyliavų vengimo sovietų valdžios nuteistas 2 metams kalėjimo ir 3 metams tremties konfiskuojant turtą. Kalėjo Macikų koncentracijos stovykloje. Žmona Julija Andriušaitytė-Šimkienė (1916 V 1–?). Vaikai: Algirdas Gustavas (g. 1943, gyvena Užliedžiuose, Kauno rajone), Elena (g. 1949, gyvena Kaune), Anna (1944–197), Jonas (1958–2003, palaidotas Užliedžių kapinėse).

Vytautas Kaltenis