Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Rozakas

XX a. evangelikų liuteronų kunigas, giesmynų rengėjas.

Rozakas Jonas 1885 XI 21Jurbarke 1979 II 22Fingree (JAV), evangelikų liuteronų kunigas, giesmynų rengėjas. Nuo 7 metų piemenavo Rytprūsiuose. 1897 su tėvais išvyko į JAV, apsigyveno Girarde, vėliau Čikagoje (dirbo fabrike), Rivertone (dirbo anglių kasykloje; visi Ilinojaus valstijoje). 1900 įstojo į Springfieldo kunigų seminariją. Ją baigęs nuo 1905 rugsėjo kunigo pavaduotojas įvairiose vietovėse. 1909 įšventintas kunigu. 1910–1919 kunigavo įvairiose vietovėse, 1921 V 12–1934 X 7 – Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijoje Čikagoje. Pasižymėjo bažnyčios, kultūrine ir lietuvių tautine veikla įvairiose parapijose. Įsteigė parapijos mokyklą su dalykų dėstymu lietuvių ir anglų kalba. Parengė Giesmių knygą Amerikos lietuvių evangelikams (1927, išleido parapija); giesmyną su natomis (neišleistas). 1922–1934 redagavo ir leido lietuvių krikščioniškos minties mėnesinį laikraštį „Paslas“. 1954 pradėjo darbą Evangelikų liuteronų lietuviškoje Jeruzalės parapijoje Collinsvillėje. Be kunigo pareigų, 18 metų dirbo mokytoju. Vienas iš 5 vaikų (sūnus Kennethas) baigė studijas, dirba kunigu.

L: Gudaitis K. Lietuviai evangelikai. Rodney, 1957.

Vytautas Gocentas