Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Liudvikas Sakutis

Sakuth, XIX–XX a. Mažosios Lietuvos knygų rengėjas, leidėjas ir prekybininkas.

Sakùtis Jonas Liudvikas, Sakuth 1864 VIII 25 1939 XII 15, Mažosios Lietuvos knygų rengėjas, leidėjas ir prekybininkas. Vienintelis iš lietuvininkų Mažojoje Lietuvoje turėjo leidybinį knygyną ir knygrišyklą. Iki Pirmojo pasaulinio karo turgaus ir švenčių dienomis veikė Sakučio spaudos kioskai Tilžėje ir Klaipėdoje. 1892–1895 Sakutis gyveno Naujojoje, 1896 pradžioje persikėlė į Žilius. 1923 atidarė knygyno filialą Klaipėdoje. Knygas (jas dažnai pats parengdavo spaudai, rašydavo joms pratarmes) leido lietuvių (išleido 7 knygas), vokiečių ir lenkų kalbomis. Palaikė ryšius su Mažosios Lietuvos tautiniu ir pietistiniu judėjimu, platino Spaudos bendrovės leidinius, ypač kalendorius (1914–1921). Leidybinius užsakymus duodavo Klaipėdos, Tilžės, Bitėnų, Gumbinės spaustuvėms. Išleido vertimąTamošaus iš Kempes keturos knygeles apie pasekima Kristaus… (1898, K. Giedraičio spaustuvė Klaipėdoje), Regejimas vieno nobažno tarno dvaseje savo bedieviška pona… (apie 1900 Tilžėje, J. Reilaenderio ir sūnaus spaustuvė), Mikelio Kundriaus ir Kristupo Lekšo 454 giesmių rinkinį Draugystės giesmių knygelės (1925). Iš vokiečių kalbos išvertė Tirza, arba Pritraukimo macis kryžiaus (1901, Bitėnai, M. Jankaus spaustuvė). Parengė Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Christiano Langhanseno knygą Trumpas ir prastas išguldymas… klausimais asakymais (išspausdinta 1902 Tilžėje, O. Mauderodės spaustuvėje). Sakučio knygyno kataloge (1905) įrašytos 35 lietuviškos knygos (iš viso 174 knygos). Paskutinis Sakučio lietuviškas leidinys – Karaliaučiaus lietuvių sakytojo Jono Tautoraičio sudarytas 95 brangių giesmių… rinkinys (apie 1930).

Algirdas Žemaitaitis