Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Kundrius

Mikelis Kundrus, XX a. raštijos darbuotojas.

Kùndrius Mikelis, Kùndrus, raštijos darbuotojas. 1905 gyveno Žiliuose, Ragainės apskrityje (dirbo J. L. Sakučio knygyne?), vėliau Skaisgiriuose turėjo knygrišyklą (1910–1911 pardavinėjo lietuviškas ir vokiškas knygas religine tematika). Apie 1911 išleido vokiškų ir lietuviškų knygų kainoraštį. J. L. Sakučio knygynas išleido, o Otto von Mauderodės spaustuvė Tilžėje išspausdino iš vokiečių kalbos jo verstą giesmynėlį (370 giesmių) Kelionės arpa keleiviams į Zioną... (1905). Tilžėje išspausdintas giesmių rinkinys Draugystės giesmių knygelės (Kelionės arpa). 1925 su Kristupu Lekšu perredagavo ir papildė naujomis giesmėmis leidinį Kelionės arpa (1905) ir išleido 454 giesmių rinkinį Draugystės giesmių knygelės (Kelionės arpa). Giesmes sugrupavo pagal religines šventes. 1929 Enzys Jagomastas išspausdino originalių Kundriaus giesmių knygą Apie dešimtis Dievo prisakymų.

Algirdas Žemaitaitis