Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Christian Langhansen

XVIII a. teologijas, vertėjas.

Langhansen Christian 1660 IX 25 Friedlande 1727 II 19 Karaliaučiuje, XVIII a. Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius, vertėjas. Karaliaučiaus senamiesčio bažnyčios kunigas. Jo pamokslų knyga Trumpas ir prastas išguldymas wisų nedėlės ir szwentu dienų evangelijų klausimais ir atsakimais sutaisytas pirmąkart išėjo 1750–1751. Tai didelės apimties (709 puslapių) knyga, išversta į lietuvių kalbą Įsruties parapijos kunigo A. H. Pilgrimo ir Valtarkiemio kunigo Pilypo Ruigio. Knyga skirta bažnyčioms, mokykloms, surinkimams ir pavieniams skaitytojams. Autorius nagrinėjo daugelį Evangelijoje keliamų moralės temų. Po ilgos pertraukos knyga perspausdinta 1820, 1869, 1879, 1902. Pratarmes rašė K. K. O. (manoma, kad Kalnininkų kunigas Natanelis Frydrichas Ostermejeris ar Klaipėdos kunigas Karolis O.), Johannas Friedrichas Franzas Schroederis ir Jonas Liudvikas Sakutis. Jie pateikė vertingų leidybos istorijos duomenų. Kita Langhanseno pamokslų knyga Evangelių išguldimas su klausimais ir atsakimais, išleista 1778, kaip manoma, yra pakartotinis jo pamokslų leidimas.

Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 171, 398; Gineitis G. Prūsiškasis patriotizmas ir lietuvių literatūra. V., 1995, p. 71, 115; Juška A. Mažosios Lietuvos bažnyčios XVI–XX amžiuje. Klaipėda, 1997, p. 166–167; Zinkevičius Z. Lietuvių kalba XVIIII–XIX a. V., 1990, p. 241.