Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Theodor von Schön

Teodoras fon Šionas, XIX a. Prūsijos valstybės veikėjas.

Schön Theodor von (Teodoras fon Šiònas) 1773 I 20Šereitlaukyje (Tilžės aps.) 1856 VII 23Arnavoje, Prūsijos valstybės veikėjas. 1788–1793 studijavo Karaliaučiaus universitete teisę, ekonomiką ir politikos mokslus. Klausė Immanuelio Kanto (Schöno tėvas asmeniškai pažinojo) paskaitų. 1792–1793 Tepliavoje atliko praktiką. Iki 1806 dirbo Karaliaučiuje, 3 metus ekonomikos žinias gilino Saksonijoje, Silezijoje ir Anglijoje. 1799 paskirtas į Balstogę. 1800 pakviestas į Berlyną. Į Prūsiją veržiantis Napoleono kariuomenei 1806 T. Schönas lydėjo Prūsijos karalių Friedrichą Wilhelmą III į Karaliaučių ir Klaipėdą. Prisijungė prie vadinamųjų reformininkų (vok. Reformer) grupės ir parengė baudžiavos panaikinimo projektą. Pagal jį 1807 išleistas vadinamasis Spalio ediktas. 1809–1816 Gumbinės apygardos prezidentas (vok. Regierungspräsident). 1816–1824 Vakarų Prūsijos oberprezidentas (vok. Oberpräsident für Westpreuβen). 1824 sujungus Rytų ir Vakarų Prūsijos provincijas T. Schönas 1824–1842 buvo Prūsijos provincijos oberprezidentas. 1824 sujungus Rytų ir Vakarų Prūsijos provincijas persikėlė į Karaliaučių, nuo 1827 gyveno Arnau dvare (prie Karaliaučiaus). Už Marienburgo pilies išsaugojimą 1842 gavo Marienburgo burggrafo titulą. Būdamas Gumbinės apygardos prezidentu įsteigė pirmąją viešąją biblioteką Mažojoje Lietuvoje ir pirmąjį apygardos laikraštį Intelligenz-Blatt für Litthauen. T. Schöno švietimo politikos rezultatu laikomas Karalienės mokytojų seminarijos ir daugelio pradinių mokyklų įsteigimas. Jam valdant išleistas lietuvių liaudies dainų pirmasis rinkinys, kūrėsi lietuvių periodinė spauda, tirta lietuvių kalba. Georgas Heinrichas Ferdinandas Nesselmannas T. Schönui dedikavo Lietuvių–vokiečių kalbų žodyną (Wörterbuch der littauischen Sprache, 1851). T. Schöno biustas buvo pastatytas prie Borussia paminklo Klaipėdoje. Dar T. Schönui tebesant gyvam Karaliaučiuje piliečių lėšomis jo garbei pastatytas obeliskas, stovėjęs iki Antrojo pasaulinio karo.

L: Persönlichkeiten der Verwaltung. Stuttgart, Berlin, Köln, 1991; Theodor von Schön. Untersuchungen zu Biographie und Historiographie. Köln, Weimar, Wien. 1991.

Jurgis Mališauskas

Iliustracija: Teodoras Schönas / Iš knygos „Deutsche Staatenbildung und deutsche Kultur im Preußenlande“, Königsberg, 1931

Iliustracija: Teodoro Schöno dvaras Blumberge / Iš Otto Gebauerio knygos „Gumbinner Heimatbuch“, 1958