Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Janis Kunkis

ūkininkas, klimkiškis, sakytojas.

Kùnkis Janis, ūkininkas, klimkiškis sakytojas. Gyveno Grauminėje (Plikių parapijoje). Nuo 1921 Pagalbos draugijos valdybos narys. 1923 buvo vienas iš 8 Klaipėdos krašto Evangelikų Bažnyčios valdybos narių. Po Versalio taikos sutarties Klaipėdos kraštą perėmus prancūzams, lietuviai surinkimininkai Priekulės teisme užregistravo surinkimą Ewangeliszkoji Lietuviszkoji ir Vokiszkoji Maldos Draugystė (pirmininkas Kristupas Puodžius iš Drukių, pavaduotojas Kunkis). 1924 I 24–25 Stragnuose susirinkęs 31 sakytojas nusprendė pasiųsti delegaciją pas krašto valdžią (vadovas Jonas Gryga) su prašymu, kad vaikai mokyklose būtų mokomi gimtąja kalba (valdžia tam pritarė). Vokiečių opozicija ėmė skaldyti klimkiškių surinkimą padedant sakytojui Jonui Pilibaičiui. 1925 I 6 daugelis sakytojų perregistravo ir pavadino savo surinkimą Ewangeliszkas Lietuwininku Senasis Surinkimas (valdybos pirmininkas K. Puodžius, pavaduotojas Kunkis). Jie iš pradžių rėmė Lietuvos Respublikos siekius įsitvirtinti Klaipėdos krašte, bet vėliau baimindamiesi katalikybės pritarė vokiečiams.

L: Pėteraitis A. Surinkimai Prūsų Lietuvoj. Vokietija, 1952, p, 37; Gocentas J. J. Lietuvos evangeliškieji surinkimininkai. Klaipėda, 1971, p. 93, 97–99, 104.

Algirdas Žemaitaitis