Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Inkaras“

jaunimo draugija Karklininkuose.

„Inkaras“, jaunimo draugija, įsteigta 1934 III 4 Karklininkuose (Klaipėdos apskrityje). „Inkaro“ susirinkimuose buvo skaitomos įvairios paskaitos. Žiemą rengti lietuvių kalbos ir rašybos, mergaitėms – ir rankdarbių, namų ruošos, kursai. Savo nariams Inkaras rengė įvairias šventes. 1934 V 12 įvyko pirmoji tokia šventė. Koncertavo „Aukuro“ draugijos choras „Vaidilutė“ (vadovas S. Sodeika). Inkariečiai rodė savo sukurtą komediją. Kita šventė – „Santaros“ 25 metų jubiliejaus minėjimas. Patro sodyboje Reizgys skaitė paskaitą apie Draugijų Santarą draugijos nariams ir apylinkės gyventojams. Inkariečiai sportavo: vykdavo mankšta, rikiuotės pamokos. Draugija rengė ekskursijas į Rusnę, Šilutę, Naumiestį, Grabupius, Rambyną, Juodkrantę. Draugijai vadovavo valdyba: pirmoji – pirmininkas M. Macevičius, sekretorius V. Gibeža, iždininkas E. Betheke.

Vilius Ašmys