Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Herbertas Lepa

Albertas Lepa, Adolfo Lepos anūkas.

Lepà Herbertas (Albertas Lepa) 1935Kuturiuose (Pagėgių aps.). Adolfo Lepos anūkas. 1944 turėjo pasitraukti iš Kuturių. 1945 pradžioje su motina, broliu ir seneliu bėgo nuo artėjančios sovietų armijos per Aismarių ledą. Sovietų pagauti Dancigo apylinkėse, nuvežti į sovietų lagerį Gardine. 1945 iš ten išsiųsti į Klaipėdos kraštą, Kuturiuose rado savo tvarkingą ūkį. Prisišienavo, nuėmė (dagojo) savo žiemkenčių derlių. 1945 rudenį sovietų pareigūnai prievarta perkėlė šeimą į Lauksargių sovchozą priverstiniams darbams, atėmė nuimtą derlių ir turtą. Ten jiems nieko nemokėjo, šeima gyveno elgetaudama ir remiama senų pažįstamų Didžiojoje Lietuvoje. Tie padėjo pabėgti iš sovchozo į Versmininkus prie Katyčių. Nuo 1954 turėjo 3 metus tarnauti sovietų armijoje. 1959 vedė Eleną Uknevičiūtę (dar Helena Lepa). 1968 mobilizuotas sovietų armijos žygiui į Čekoslovakiją. 1977 su šeima išvyko į Vakarų Vokietiją. Ten duktė Renata (g. 1959) ir sūnus Gintaras Günteris (g. 1964) lankė Vasario 16-osios gimnaziją. Lepa su žmona dalyvavo Lietuvių literatūros būrelyje (vadovas Arthuras Hermannas).

Gerhard Lepa

Iliustracija: Herbertas Lepa