Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adolfas Lepa

XIX–XX a. ūkininkas.

Lepà Adolfas 1863Kuturiuose (Ragainės aps.) 1945 sovietų lageryje Gardine, ūkininkas. Tėvas Martinas Lepa (1836 Geniuose–1903 Kuturiuose). Vedė Marie Serapins (1872 Šakiuose–1919 Kuturiuose). Sūnūs: Emilis Lepa ir Ewaldas Lepa. Lepa buvo seniūnas Kuturiuose. Turėjo gerus ryšius su gretima Didžiąja Lietuva, problemų su muitininkais dėl kontrabandos.

Gerhard Lepa

Iliustracija: Adolfas Lepa sėdi prie savo namų Kuturiuose su antrąja žmona Auguste Gawehn (Gavėnia), jaunesniuoju sūnumi Ewaldu ir marčia Marta, apie 1930 / Archyvinė Lepų giminės nuotrauka iš Gerhardo Lepos rinkinio