Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Helena Lepa

Elena Liepa, Liepienė, poetė.

Lepà Helena (Elena Liepa, Liepienė) 1935, poetė. Gimė Sūduvoje – Paprūsėje. 1957 baigė Kauno medicinos mokyklą. Dirbo Katyčių ligoninėje. Baigusi Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą dirbo Katyčių vidurinėje mokykloje. 1977 išvyko į Vokietiją. Kuria eiles, dainas (tekstus Nelės Paltinienės dainoms). Eilėraščių knyga Savos mintys (1994).

Gerhard Lepa

Iliustracija: Helena Lepa

Iliustracija: Elenos Liepos eilėraščių knygos „Savos mintys“ viršelis, 1994