Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Herbert Kirrinnis

Herbertas Kirinis, XX a. Rytprūsių tyrėjas.

Kirrinnis (Kirinis) Herbert (1907 X 2 Eitkūnuose, Stalupėnų aps. 1977 VIII 8 Essene, Vokietija), Rytprūsių tyrėjas. Kirrinnio tėvas buvo pašto tarnautojas, kilęs iš Gumbinės, motina – iš Ragainės. Po abitūros 1928 studijavo geografiją, istoriją ir naująsias kalbas Marburge ir Karaliaučiuje, kur 1932 išlaikė vidurinės mokyklos mokytojo egzaminą. 1933–1937 mokytojavo Kunigaikščio Alberto vidurinėje mokykloje Tilžėje, 1934 Karaliaučiaus universitete apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją Tilsit, die Grenzstadt im deutschen Osten [Tilžė, Vokietijos Rytų pasienio miestas]. 1934 vedė Hertą Sauvant iš Gumbinės. 1938 išlaikė aukštosios mokyklos mokytojo valstybinį egzaminą, 1939–1941 tarnavo kariuomenėje. Po Antrojo pasaulinio karo pasitraukė į Vokietiją, dirbo Esseno gimnazijos studijų direktoriumi. Disertacijoje Tilžės istorijos tematika apstu autoriaus tuometinių nacionalsocialistinių ir antisemitinių nuotaikų. Jau karo metais Kirrinnis pradėjo rašyti Rytprūsių kraštotyros ir istorijos temomis, vėliau paskelbė daug straipsnių laikraščiuose „Das Ostpreußenblatt“, „Preußenland“, Gumbinner Heimatbrief, metraščiuose ir Rytprūsiams skirtose monografijose. Straipsnių apie gintaro gavybą, geografines kraštovaizdžio studijas, demografinius tyrinėjimus (pvz., Juodkrantės), Šiaurės Rytprūsių biografinius ir vietos istorinius tyrinėjimus, vietovardžių pasiskirstymą. Išleido monografiją Geschichte der Friedrichsschule zu Gumbinnen, 1963 [Friedricho mokyklos Gumbinėje istorija]. 1975 paskelbė išsamų straipsnį apie Tilžės spaustuvininką Otto von Mauderodę.

L: Juhnke L. Herbert Kirrinnis // Preußenland 18. 1980, S. 44–45.

Manfred Klein