Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinrich Huebsch

Heinrichas Ibšas, XVIII–XIX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Huebsch Heinrich (Heinrichas Ìbšas) apie 1760 1814 X 19Nemerkiemyje (Gumbinės aps.), evangelikų liuteronų kunigas. 1777 įmatrikuliuotas Karaliaučiaus universitete, kurį baigęs dirbo precentoriumi Malviškiuose. 1806 XI 23 įšventintas kunigu, paskirtas adjunktu į Gerviškėnų parapiją, 1811 rudenį – kunigu į Nemerkiemį. Kartu su kitais žymesniais lietuvių kalbos mokovais, evangelikų liuteronų dvasininkais (Christianu Gottfriedu Zippeliu, Samueliu Theodoru Zippeliu, Johannu Gottfriedu Jordanu ir A. K. W. Werneriu) nuo 1810 buvo vertimo redakcijos talkininkas Martynui Liudvikui Rėzai rengiant spaudai Biblijos 1816 leidimą. Daugiausia dėmesio skyrė vertimo lyginimui su hebrajų ir graikų tekstais, naudodamasis Jono Bretkūno rankraščiu. Taisė kalbą, rašybą, gerino leidinio sandarą.

Zigmas Zinkevičius

Vytautas Gocentas