Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Samuel Theodor Zippell

Samuelis Teodoras Cipelis, XVIII–XIXa. evangelikų liuteronų kunigas, vargonininkas, vertėjas, Mažosios Lietuvos tautosakos rinkėjas.

Zippell Samuel Theodor (Samuelis Theodoras Cpelis) 1777 IV 15Nybudžiuose (Gumbinės aps.) po 1834Karaliaučiuje, evangelikų liuteronų kunigas, vargonininkas, vertėjas, Mažosios Lietuvos tautosakos rinkėjas. Christiano Gottfriedo Zippellio sūnus. Nuo 1795 studijavo Karaliaučiaus universitete. Kunigavo Bildviečiuose, Kaukėnuose, Pilkalnyje, nuo 1815 – Karaliaučiaus lietuvių bažnyčioje. Bildviečių ir Kaukėnų apylinkėse rinko lietuvių liaudies dainas, kurių dalis išspausdinta Martyno Liudviko Rėzos Dainų pirmajame (1825), o kita dalis – trečiajame (1937) leidimuose. Padėjo M. L. Rėzai rengti lietuviškos Biblijos 3-ąjį leidimą (1816) bei vokiečių kalbininkui J. S. Fateriui knygą Die Sprache der alten Preussen, 1821 [Senųjų prūsų kalba].

Vaclovas Bagdonavičius

Daiva Kšanienė

Zigmas Zinkevičius