Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Christian Gottfried Zippell

Christianas Gotfrydas Cipelis, XVIII–XIX a. evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos kraštotyrininkas.

Zippell Christian Gottfried (Christianas Gotfrydas Cpelis) 1742 I 28Nybudžiuose (Gumbinės aps.) 1815 II 11 ten pat, evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos kraštotyrininkas. Samuelio Theodoro Zippelio tėvas. Baigęs Karaliaučiaus universitetą nuo 1767 kunigavo Nybudžiuose. Sankt Peterburgo mokslininkams rinko ir teikė lituanistinę medžiagą, kurią savo veikaluose panaudojo P. S. Pelasas, Johannas Christophas Adelungas. Nemaža tos medžiagos liko neskelbta. Lyginamosios kalbotyros kūrėjas vokiečių kalbininkas Augustas F. Pottas pasinaudojo CH. G. Zippelio žiniomis apie Būdupėnų čigonų tarmę. Talkino Martynui Liudvikui Rėzai rengiant lietuviškos Biblijos 3-ąjį leidimą (1816).

Vaclovas Bagdonavičius