Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hanno von der Ropp

Hanas fon der Ropas, XX a. politikos veikėjas, teisininkas.

Ropp Hanno von der (Hanas fon der Ropas) 1893 I 8Priagolos dvare (Rozalimo vls., Panevėžio aps.) ?, politikos veikėjas, teisininkas. Kilęs iš senos Kuršo hercogystėje vokiečių giminės (jos atstovai 1853 ir 1862 gavo barono titulą, Aukštaitijos ir Kuršo pasienyje buvo vieni stambiausių žemvaldžių) Roppas buvo Maldžiūnų dvaro Panevėžio apskrities vienas savininkų, Lietuvos pilietis. Baigęs teisės mokslus nuo XX a. III dešimtmečio pabaigos gyveno Klaipėdoje, iki gyvos galvos buvo paskirtas Klaipėdos apygardos teismo valstybės gynėjo patarėju. Nuo 1928 veikė NSDAP Klaipėdos krašto organizacijoje. Nepaisydamas senųjų Klaipėdos vokiečių partijų vadovų raginimų neskaldyti vokiečių politinių jėgų, 1933 balandį su Theodoru von Sassu sukūrė naujos partijos Klaipėdos krašto krikščionių socialistų darbininkų sąjungos (Christlich Sozialistische Arbeitsgemeinschaft, CSA) programą, tapo šios sąjungos vado adjutantu, 1933 V 22 kaip CSA atstovas išrinktas į Klaipėdos miesto delegatų susirinkimą, jo pirmininkas. 1934 apkaltintas Neumanno-Sasso byloje, atleistas iš pareigų Klaipėdos apygardos teisme, 1935 III 26 nuteistas 8 metams sunkiųjų darbų kalėjimo, konfiskuojant jo turtą valstybės naudai (1935 V 13–17 vyriausiajame tribunole svarstant nuosprendį kasacine tvarka, nutarimas dėl turto konfiskavimo panaikintas), 1936 pradžioje amnestuotas; po amnestijos apie Roppo veiklą Klaipėdos krašte duomenų nėra.

Vasilijus Safronovas