Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Christlich Sozialistische Arbeitsgemeinschaft des Memelgebiets

CSA, Klaipėdos krašto krikščionių socialistų darbininkų sąjunga, nacistinė partija Klaipėdos krašte.

Christlich Sozialistische Arbeitsgemeinschaft des Memelgebiets (CSA; Klaipėdos krašto krikščionių socialistų darbininkų sąjunga). Kaip partija įregistruota 1933 VI 1 Klaipėdoje. Susidarė iš Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP; Vokietijos nacionalsocialistų darbininkų partija) slaptojo Klaipėdos skyriaus. Jo 18 narių, paskelbę lojalumą Lietuvos valdžiai ir pasivadinę CSA sąrašu, 1933 V 22 dalyvavo Klaipėdos miesto Seimelio rinkimuose (juos laimėjo). NSDAP vadovybės Münchene nurodymu Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Theodoras Sassas ir Klaipėdos apygardos teismo vyriausiasis prokuroras Hanas Roppas Christlich Sozialistische Arbeitsgemeinschaft des Memelgebiets sąrašą perorganizavo į partiją. Krašto vadovybę sudarė 7 žmonės: vadas T. Sassas, adjutantas pavaduotojas H. Roppas, asmens sekretorius Ernstas Gebleris, reikalų vedėjas P. Kleinas ir kiti. Apskričių vadovybę sudarė 4 vadai, kurių žinioje buvo apylinkių grupių, blokų ir celių vadai. NSDAP smogikų pavyzdžiu CSA suorganizavo 9 būrius, iš pradžių pavadintus Saalschutz [salės apsauga], paskui Sturmkolonne [puolimo būriai]. Leido nacistinį laikraštį Volkskurier. 1934 pradžioje CSA turėjo 2258 narius, kurie buvo tarnautojai, atsargos karininkai, mokytojai. CSA savo veiklą derino su NSDAP Müncheno biuro Rytų skyriaus vadovu Karlu Motzu, Tilžės apskrities NSDAP vadu Hansu Moseriu, Tilžės policijos direkcijos smogiamųjų dalių (vok. Sturmabteilung = SA) vadu Hofmannu ir Rytprūsių oberprezidentu Erichu Kochu. Senųjų Klaipėdos krašto vokiečių partijų (Landwirtschaftspartei ir Volkspartei) vadovai įtikino NSDAP vadovybę, jog T. Sassas yra per silpnas nacionalsocialistų planams įgyvendinti ir įsiūlė CSA vadu Ernstą Neumanną. Tačiau T. Sassas, tikėdamasis paties Adolfo Hitlerio sprendimo, nesutiko perleisti vadovavimo. Tuomet E. Neumannas įsteigė naują nacionalsocialistų partiją – Sozialistische Volksgemeinschaft des Memelgebiets (SOVOG). Tarp CSA ir Sovog prasidėjo partinė kova dėl valdžios. Abi puses 1933 VII 2 bandė sutaikyti ir sujungti Vokietijos konsulas H. Strackas. Po kelių mėnesių, SOVOG sustiprėjus, NSDAP nustojo finansavusi CSA, daugelis jos narių perėjo į SOVOG. Lietuvos valdžia ne iš karto įvertino nacistinę CSA veiklą; iš pradžių ji džiaugėsi, kad CSA ardo senąsias Klaipėdos krašto vokiečių partijas. Klaipėdos gubernatorius Jonas Navakas, remdamasis 1934 II 8 išleistu specialiu įstatymu Tautai ir valstybei saugoti (nuo įžeidimų ir tarnavimo svetimoms valstybėms), vasario 9 suėmė CSA ir SOVOG vadovus bei sustabdė CSA veiklą. Liepos 13 karo komendanto įsakymu CSA (ir SOVOG) veikla buvo uždrausta.

L: Žostautaitė P. Hitlerininkų kėslai užgrobti Klaipėdos kraštą. V., 1982.

Vytautas Šilas